Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε κάποιες απορίες ή επιθυμείτε να κλείσετε κάποιο ραντεβού, συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα.

Τηλέφωνο

+357 97 855 056

Τοποθεσία

Λεμεσός, Κύπρος

Συχνές Ερωτήσεις

Ο Σχολικός Ψυχολόγος είναι ο ψυχολόγος οποίος έχει ειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία.  Δηλαδή, έχει εξειδικευτεί ώστε να εργάζεται με παιδιά και έφηβους προωθώντας τα δικαιώματα, την πολύπλευρη ανάπτυξη και τη ψυχική τους υγεία.  

Υποστηρίζει τα παιδιά ώστε να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να επιτύχουν σε τομείς που αφορούν τη μάθηση, την κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη και τη συμπεριφορά. Για να το πετύχει, συνεργάζεται με παιδιάς, γονείς, εκπαιδευτικούς, άλλους επαγγελματίες και υπηρεσίες ώστε να ενδυναμώσει τις σχέσεις ανάμεσα στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα.

 • Παροχή ενημέρωσης και υποστήριξης ώστε η οικογένεια να κατανοήσει τις μαθησιακές και ψυχολογικές ανάγκες του παιδιού
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης
 • Ενδυνάμωση  κινήτρων μάθησης 
 • Διαχείριση συμπεριφορών στην τάξη και στο σχολείο
 • Επικοινωνία, συνεργασία και στοχοθέτηση με εκπαιδευτικούς και γονείς
 • Βελτίωση επικοινωνίας και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Αξιολόγηση και τροποποίηση συμπεριφοράς
 • Προώθηση θετικών σχέσεων με συνομηλίκους και ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος
 • Ανάπτυξη και ενδυνάμωση δεξιοτήτων διαχείρισης συναισθημάτων
 • Αξιολόγηση σχολικού κλίματος και βελτίωση της σχολικής συνδεσιμότητας
 • Υποστήριξη κοινωνικό-συναισθηματικής ανάπτυξης
 • Πρόληψη σχολικού εκφοβισμού άλλων μορφών βίας
 • Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων 
 • Ενδυνάμωση συνεργασίας σχολείου-οικογένειας
 • Ενίσχυση της κατανόησης και ανταπόκρισης των εκπαιδευτικών στις ανάγκες παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία/διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο
 • Σύνδεση οικογένειας με φορείς κια υπηρεσίες στην κοινότητα

Όλα τα παιδιά  κάποια στιγμή στη ζωή τους μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποιες δυσκολίες στη μάθηση, τις κοινωνικές σχέσεις, δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων, συναισθηματικές δυσκολίες (π.χ. δυσκολίες διαχείρισης άγχους, θυμού κλπ) ή δυσκολίες συμπεριφοράς στο πλαίσιο του σχολείου ή/και της οικογένειας. Κάποιοι συχνοί λόγοι για τους οποίους ενεργοποιείται συνεργασία με κάποιο Σχολικό Ψυχολόγο, είναι η χαμηλή αυτοπεποίθηση, έντονοι φόβοι και φοβίες, σχολική άρνηση, επιθετικότητα και παραβατική συμπεριφορά.

Αν οι γονείς παρατηρούν ότι το παιδί τους αντιμετωπίζει έντονες δυσκολίες στη μάθηση, δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, δυσκολίες διαχείρισης των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς του, τότε είναι καλό να επικοινωνήσουν με ένα Σχολικό Ψυχολόγο ώστε να συζητήσουν τις ανησυχίες τους.

Παρόλο που στην Κύπρο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν υφίσταται η ειδικότητα “παιδοψυχολόγος”, πολλοί γονείς αναφέρουν τον όρο “παιδοψυχολόγος” όταν θέλουν να μιλήσουν για τον ειδικό ο οποίος ασχολείται με παιδιά. Είναι σημαντικό οι γονείς να γνωρίζουν ότι η «παιδοψυχολογία» δε συμπεριλαμβάνεται στις πέντε αναγνωρισμένες ειδικότητες εφαρμοσμένης ψυχολογίας (Σχολική, Κλινική, Συμβουλευτική, Οργανωσιακή και Δικανική Ψυχολογία).

Για να λάβετε υπηρεσίες Σχολικού ψυχολόγου σε θέματα που αφορούν το παιδί σας, είναι σημαντικό να συνεργαστείτε με κάποιον επαγγελματία ο οποίος με βάση την εκπαίδευση του να έχει κατάρτιση στη ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, και να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ειδικών Ψυχολόγων. Κάθε επαγγελματίας προκειμένου να εξασκεί το επάγγελμα του Σχολικού Ψυχολόγου οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ειδικών Ψυχολόγων.