Προγράμματα πρόληψης & παρέμβασης

Προγράμματα πρόληψης

Εφαρμογή εμπειρικά τεκμηριωμένων προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενδυνάμωση με δεξιότητες ώστε να περιοριστούν οι παράγοντες ρίσκου και να αυξηθούν οι παράγοντες προστασίας.

Προγράμματα παρέμβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του παιδιού, διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο στοχευμένο πρόγραμμα παρέμβασης με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για αποτελεσματική διαχείριση των δυσκολιών που εντοπίζονται.

Απευθύνεται σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση ενός προγράμματος παρέμβασης, αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του.

Πιθανά θέματα: