Ψυχολογική Αξιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει:

  • Συλλογή πληροφοριών από πολλαπλές πηγές (σχολείο, οικογένεια, παιδί).
  • Χορήγηση σταθμισμένων, έγκυρων και αξιόπιστων εργαλείων αξιολόγησης.
  • Σύνθεση και ερμηνεία Αποτελεσμάτων αξιολόγησης.  

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συμπληρώνεται ψυχολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, δίνονται εισηγήσεις  και  διαμορφώνεται εξατομικευμένο πλάνο διαχείρισης της περίπτωσης. 

Στόχος, η  αποτελεσματική διαχείριση των δυσκολιών που εντοπίζονται και την ανάδειξη των δυνατοτήτων του παιδιού.

Ψυχομετρική αξιολόγηση γνωστικών ικανοτήτων:

Ελληνική Έκδοση Kλίμακα Νοημοσύνης WISC-V