Συμβουλευτική Παιδιών & Εφήβων

Βοηθώντας τα παιδιά να αναπτυχθούν

Συνεργασία με παιδιά και εφήβους με στόχο την ανάπτυξη και ενδυνάμωση δεξιοτήτων για αποτελεσματική διαχείριση δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. 

Πιθανά θέματα: