Βιωματικά Εργαστήρια

Κατά τη διάρκεια ενός βιωματικού εργαστηρίου, μια ομάδα ατόμων συνεργάζεται/αλληλεπιδρά μέσα από βιωματικές ασκήσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση δεξιοτήτων.

Τα βιωματικά εργαστήρια στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και ψυχοεκπαίδευση για διάφορα θέματα σχετίζονται και επηρεάζουν την πολύπλευρη ανάπτυξη και ψυχική υγεία των παιδιών.

Πιθανά θέματα:

-Αποτελεσματική επικοινωνία γονέα-παιδιού -Διαχείριση συναισθημάτων (π.χ. άγχους, θυμού) -Ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας -Σχολικός εκφοβισμός

Σε ποιους απευθύνονται;